19 Cerita Lucu Humor Banget Versi Santri Zelenial

oleh -
19 Cerita Lucu Humor Banget Versi Santri Zelenial
Gambar: Hasil Editing

#10 Cerita Lucu Tentang Ibu-ibu Facebooker

Cerita pendek lucu bahasa sunda

Ibu2 Facebooker keur paagul2.

Ibu I : “Ka akun abdi mah nu ngirim pesen via inbox téh aya ratusna.”

Ibu II : “Komo basa abdi ultah, nu ngawilujengkeun kana dinding akun abdi nepi ka rabul.”

Si Onah ngahuleng, da euweuh agulkeuneun manéhna mah, tapi milu nyarita ogé,“Puguh akun abdi mah rék dikontrakkeun tapi teu payu2.”

Ibu I & II: “ Naha?”

Onah: “Arembungeun meureun da di jerona ngabugbrug carita bohong wungkul!”

#11 Cerita Lucu Tentang si Onah dan Sardung

Sardung: “Baheula mah barang nu dianggap anéh téh radio, nepi ka tatangga daratang ka imah nu bogaeun radio, rék milu ngadéngékeun siaranana.”

Onah : “Tuluy torojol TV. Najan harita ngan ukur TV hitam putih, pada ngarogrog ku nu teu barogaeun.”

Sardung : “TV geus teu anéh diganti ku internét. Di mamana boh budak boh kolot ngan OL jeung OL wé.”

Onah : “Mun internét geus teu anéh bakal diganti ku naon nya?”

Sardung : “Sigana mah bakal balik deui ka jaman baheula, boh budak boh kolot bakal ngariung deui hawu bari marubuy sampeu atawa mareuleum opak.”

Semoga kumpulan cerita humor lucu terbaru diatas dapat menghibur disaat anda lagi sumpek menghadapi setumpukan aktifitas yang dapat diatasi dengan membaca cerita lucu humor tersebut.

Cerita Humor Lucu Banget Terbaru

No More Posts Available.

No more pages to load.