Khutbah Jumat Bahasa Jawa Terbaru 2022: Dhawuh Jujur, Nanging Sanes Lebet Kemaksiatan

oleh -
Khutbah Jumat Bahasa Jawa Terbaru 2022: Dhawuh Jujur, Nanging Sanes Lebet Kemaksiatan
Gambar: Ilustrasi Gus Milenial Jadi Khotib Jumat
Hadirin ingkang minulyo

Sekilas hadits wonten inggil kraos aneh. Kenging punapa kala lampah dosa lan mboten jujur malah dipunampuni Allah, dene tiyang ingkang jujur mboten angsal ampunan? ke mboten jujuran lebet kemaksiatan sanes gadhah artos dora .

Amargi ke mboten jujuran lebet hadits wonten inggil inggih punika ke mboten jujuran lebet artos mboten nyriyosaken kelepatan lan dosa. samboten-mbotenipun wonten setunggal alesan wigatos ngengingi bab puniku.

Tiyang ingkang lampah dosa, lajeng jujur lan nyriyosaken kalih tiyang sanes ajeng mbikak kemungkinan dipunlampahakenipun dosa sarupi lebet lingkup ingkang langkung wiyar.

Kala setunggaling kemungkaran diumbar kados puniku mawon lan dipunanggep limrah, mila ajeng ngedalaken gerakan masif kangge nglampahaken kemungkaran puniku.

Kados korupsi, riba, ngraosi , lan kemaksiatan sanesipun ingkang mungkin kraos limrah wonten antawising kita.

Upaminipun , setunggaling tiyang guru ingkang jujur wicanten: kula rumiyin nate nglampahaken pinten-pinten maksiat, mabuk-mabukan, nyolong, lan berzina, lajeng kula bertobat lan dandosaken dhiri ngantos pungkasanipun dados guru kados sapunika.

Bayangkan bilih perkataanipun dipunpireng dening murid, tamtu saged ndadosaken kemungkinan munculipun pemikiran menawi mabuk-mabukan lan kemaksiatan sanesipun inggih punika bab limrah wonten benak muridipun .

Amargi gurunipun nate nglampahaken. nggih kala larenipun dhawah melalukan dosa, piyambakipun sedaya nggadhahi alesan mboten punapa-punapa lampah dosa kados puniku, rumiyin gurunipun kula ugi nglampahakenipun.

Piyambakipun piyambak nate sanjang kados puniku. padahal, mungkin lampahan guru nyriyosaken dosanipun amargi landasan jujur. Nanging, punapa artosipun jujur bilih wonten pungkasanipun malah nyithak pelaku-pelaku enggal lebet kemaksiatan? Sawentawis lebet hadits benten ditegaskan, kala setunggaling tiyang lampah dosa lajeng tiyang sanes numuti amargi terinspirasi dening pelaku pertami, mila pahala dosa tiyang ingkang numuti mili ugi kalih pelaku pertami, utawi saged dipunsebat ugi dosa jariyah.

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهمْ شَيءٌ

Artosipun : tiyang ingkang nglampahaken lampahan sae lebet islam mila kangge piyambakipun pahala saking lampahanipun puniku lan pahala saking tiyang ingkang nglampahakenipun sasampunipun tanpa ngirangi pahala piyambakipun sedaya sakedhika .

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهمْ شَيءٌ. (رواه مسلم)

Artosipun: Tiyang ingkang nglampahaken setunggaling lampahan awon , mila kangge piyambakipun dosanipun lan dosa tiyang ingkang nglampahaken sasampunipun , tanpa ngirangi dosa piyambakipun sedaya sakedhika. (hr muslim).

Artosipun, kala salah setunggaling tiyang nglampahaken kemungkaran lan medhotaken bertobat, lajeng mboten nyriyosaken lampahan dosanipun, mila kalih mboten langsung piyambakipun sampun mbikak sunnatan hasanatan lan nutup kemungkinan terbukanipun sunnatan sayyiatan.

Amarginipun, bilih ing antawis kita sampun kelajeng nglampahaken kemaksiatan lan kemungkaran, langkung sae enggal nggetuni dhiri, nedha ampunan lan bertobat, daripada nyriyosaken kalih tiyang sanes ingkang mboten wonten kaitanipun kalih lampahan kita.

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (هود: 3)  

Artosipun: Kedahipun sampeyan-sampeyan nedha ampunan kalih tuhan sampeyan-sampeyan lajengipun bertaubat kalih piyambakipun, niscaya piyambakipun ajeng nyukani kenikmatan ingkang sae kalih sampeyan dumugi wekdal ingkang sampun dipuntemtukaken; piyambakipun ajeng nyukani karunia-ipun kalih saben tiyang ingkang lampah nggih; lan bilih sampeyan-sampeyan berpaling mila estu kula kuwatos sampeyan-sampeyan ajeng ditimpa azab ing dinten ingkang ageng (Kiamat). (Surat Hud ayat 3).

Mekaten pesen enggal ingkang saged dipunsukakaken ing kesempatan jumat puniki. Ageng pangajeng-ajeng, punapa ingkang wonten dados cepengan ing dhiri lan jamaah kangge ngiseni tirah umur kalih sifat lan perangai paling sae.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرُّحِيْمُ *

No More Posts Available.

No more pages to load.